Formy zatrudnienia

Najczęstszą formą zatrudniania Kandydatów u naszych Klientów jest umowa o pracę. Prowadzimy również projekty zatrudniania pracowników tymczasowych na podstawie umów na czas określony. Jest to korzystne rozwiązanie nie tylko dla naszych Klientów, ale również dla osób poszukujących stałego zatrudnienia. Osoby te mają szanse na zdobycie nowego doświadczenia, podjęcie tymczasowego zatrudnienia w elastycznej formie, oraz zaprezentowanie się nowemu pracodawcy, co często skutkuje przedłużeniem umowy, bądź podpisaniem umowy na czas nieokreślony.

POWRÓT